صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

تأمین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1399/09/26

متن آگهی :

                                                       فرآخوان مناقصه   شرکت ملّی گاز ایران در نظر دارد موضوع تأمین خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی  خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .


 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران .


تهران– خیابان کریم خان– خیابان شهید دکتر عضدی ( آبان جنوبی ) – نبش خیابان سپند – ساختمان مرکزی شرکت ملّی گازایران–  مدیریت توسعه منابع انسانی  .


 موضوع مناقصه :  تآمین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی  شرکت ملی گاز ایران  .


 مـدت مناقصـه :  ( 365 روز خورشیدی ) 12 ماه .


نماینده دستگاه مناقصه گزار :  مدیریت توسعه منابع انسانی .


 برآورد مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 74/267/906/310 ریال برای مدت یک سال می باشد.


 مبلغ و نوع تضمین مناقصه :


مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3/713/395/316 ریال (سه میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و سیصد و نود و پنج هزار و سیصد شانزده ریال) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22 هیات وزیران) به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.


 شرائط ومدارک لازم جهت شرکت درمناقصه :


1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبردر امور حمل و نقل .

2- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه

3- داشتن دفتر فعال شرکت در تهران

4- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ) .

5-  ارائه رزومه کاری مرتبط

6- داشتن شخصیت حقوقی

7- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه    8- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده سال 1398   


 محل اجرای موضوع مناقصه : 


 تهران و سایر استان ها و شهرستان های کشور                        


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی کیفی ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانهای ستاد به آدرس تهران ، میدان هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان شهید شیرودی ، پلاک 10، طبقه 4 ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های81315760 و81315775 تماس حاصل فرمایند . 


                                              مدیریت توسعه منابع انسانی  شرکت ملی گاز ایران
 

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان