صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1400/04/15

متن آگهی :

                                                          به نام خدا

 

شرکت ملّی گاز ایران در نظر دارد موضوع خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی  خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:  مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران.


تهران، میدان هفتم تیر،  خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان شهید شیرودی، پلاک 10، طبقه چهارم، خدمات پیمان های ستاد.


موضوع مناقصه:  خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی  شرکت ملی گاز ایران.


مـدت مناقصـه:  24 ماه شمسی.


نماینده دستگاه مناقصه گزار:   مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران.


تهران، میدان هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان شهید شیرودی، پلاک 10، طبقه چهارم، خدمات پیمانهای ستاد


مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:


مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 5/592/081/930 ریال (پنج میلیارد و پانصد و نود دو میلیون و هشتاد و یک هزار و نهصد و سی ریال)  که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22 هیات وزیران) به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.


شرائط و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:


1–  ارائه تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تاسیسات و گواهی رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه.

2- توانایی تهیه  و تسلیم ضمانتنامه

3- دارابودن دفتر فعال شرکت در تهران

4- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق (اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ).

5-  ارائه رزومه کاری مرتبط

6- داشتن شخصیت حقوقی

7- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه

8- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده سال 1398

 

محل اجرای موضوع مناقصه:

 

1- ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به آدرس فوق الذکر .

2- ساختمان آموزش در خیابان شهید شیرودی

3- پارکینگ شهید باقری  بالاتر از ورزشگاه شهید شیرودی

4- ساختمان ورزش جنب ساختمان آموزش

5- مهمانسرا و  منازل سازمانی مسکونی مستقر در تهران

6- ساختمان شهید صابر واقع در خیابان ایتالیا

7- ساختمان بیدبلند 2 واقع در خیابان احمد قصیر- خیابان دوازدهم

8- ساختمان سپند واقع در خیابان شهید قرنی

 


 لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید  حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فراخوان، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی و خلاصه سوابق،  مراتب اعلام آمادگی خود را  کتباً به همراه مدارک فوق الذکر و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمان های ستاد به آدرس فوق الذکر ارائه نمایند. بدیهی است  پس از ارائه مدارک  و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع  اسناد مناقصه اقدام خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های81315760 و 81315775 تماس حاصل فرمایند.

                                         

                                            مدیریت توسعه منابع انسانی  شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان