صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت > جایگاه ایران در منابع گازی جهان 

جایگاه ایران در منابع گازی جهان


تداوم رشد اقتصاد جهاني، نيازمند منابع انرژي است و مطالعات مختلف نشان مي­دهد، منابع هيدروكربوري تا سال 2050 همچنان به عنوان عمده ترين منابع تامين انرژي جهان باقي خواهند ماند. بررسي روند اين منابع و توزيع جغرافيايي آنها نشان مي‌دهد تا افق 2025 ميلادي تنها پنچ كشور حوزه خليج فارس شامل جمهوري اسلامي ايران/ عربستان سعودي/ كويت/ عراق و امارات متحده عربي به عنوان عمده‌ترين توليد كنندگان نفت و كشورهاي ايران، روسيه، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي پنج توليد كننده اصلي گاز در آن زمان خواهند بود. در اين ميان جايگاه ايران از چند جهت قابل بررسي و تامل است.

 

 

دومین دارنده ذخاير گازي جهان

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2017، ايران با برخورداری از حدود 33.2 تريليون متر مکعب از ذخاير اثبات شده گاز جهان و سهمی معادل 17.2 درصد، جايگاه دوم را در ميان دارندگان ذخاير عمده گاز جهان به خود اختصاص داده است.

 

رديف

نام كشور

ميزان ذخاير ( تريليون متر مكعب )

سهم از کل(درصد)

1

روسيه

35

18.1

2

ایران

33.2

17.2

3

قطر

24.9

12.9

4

تركمنستان

19.5

10.1

5

آمريکا

8.7

4.5

 

 

 

سومين توليد كننده گاز طبيعي در جهان

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2017، ايران با پالايش و توليد بيش از223.9 ميلياردمتر مکعب گاز طبيعي و سهمی معادل 6.1 درصد، جايگاه سوم را در ميان توليدكنندگان بزرگ گاز طبيعي به خود اختصاص داده است.

 

رديف

نام كشور

تولید (ميليارد متر مكعب)

درصد از کل

1

آمريكا

734.5

20

2

روسيه

635.6

17.3

3

ايران

223.9

6.1

4

قطر

176.3

4.8

5

كانادا

175.7

4.8

 

 

چهارمين مصرف كننده گاز طبيعي در جهان

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2017، ايران با مصرف بيش از214.4 تريليون متر مکعب گاز طبيعي و سهمی معادل 5.8 درصد، جايگاه چهارم را در ميان عمده‌ترين مصرف كنندگان گاز طبيعي به خود اختصاص داده است.

 

رديف

نام كشور

مصرف (ميليارد متر مكعب)

سهم از کل ( درصد)

1

آمريكا

739.5

20.1

2

روسيه

424.8

11.6

3

چين

240.4

6.6

4

ايران

214.4

5.8

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : مرداد ماه 1398