صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت > توزیع و مصرف گاز طبیعی 
توزیع و مصرف گاز طبیعی

 

در کنار سیستم به هم پیوسته و گسترده شبکه گازرسانی ایران در بخش خانگی و تجاری که بخش عمده ای از مجموع گاز طبیعی تولید و پالایش شده را مصرف می کند، بخش های دیگری شامل نیروگاه ها، صنایع عمده، صنایع پتروشیمی، نیز هستند که بخش اعظمی از گاز پالایش شده را به خود اختصاص می دهند کل مصرف مجموعه مورد نظر در حال حاضر سهم گاز در سبد مصرف انرژی فسیلی کشور را به  بیش از 75 درصد رسانده و پیش بینی می شود این سهم در آینده ای نزدیک به رشد خود ادامه دهد.

 

در حال حاضر بیش از 338 هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز شهری احداث شده است  که وظیفه گاز رسانی به 1122 شهر و بیش از 26 هزار روستا با ظرفیت بیش از 26 میلیون واحد مسکونی  را بر عهده دارد.

 


 


 

تاریخ بروزرسانی : مرداد 1398